חייגו אלינו
מאיר ברנר - מתכנן פרישה ומתכנן פיננסי
ראשי >מידע מקצועי >

 

מידע מקצועי

 

הפעולות הנדרשות עם פרישה ממקום עבודה

 

ניתוק מערכת יחסי מעסיק –עובד דורש הודעת המעסיק לשלטונות מס הכנסה על גבי טופס טופס 161.

 

טופס 161 הינו טופס בו מודיע המעסיק לשלטונות מס הכנסה על סיום עבודתו של העובד ועל כספי הפיצויים ומענקי הפרישה אותם קיבל או צפוי לקבל.

מענק כספי בגין סיום העבודה כולל פיצויי פיטורין ומענקים מיוחדים , מענק דמי מחלה.

בטופס 161 מצוינים פרטים אישיים של העובד, תאריך תחילת העבודה ותאריך סיומה.

טופס 161 כולל את השכר האחרון לפני הפרישה ושכר לפיו מחושבים כספי הפיצויים.

 

עוד מפורטים כל הגורמים המשלמים את כספי הפרישה אם בדרך של קצבה בדרך כלל ע'י קרן פנסיה או פוליסה בחברת ביטוח או במזומן ע'י המעסיק או באמצעות קופת פיצויים השייכת למעסיק.

 

כל הסכומים מסתכמים לסה'כ כספי הפיצויים העומדים לרשותו של העובד .

המעסיק חותם במקום המיועד ע'ג טופס 161 זה ומאשר בצורה זו את נכונות הנתונים.

 

חשוב לציין כי חובה על המעסיק להפיק טופס 161 עם סיום עבודתו של העובד ולמסור לו כשהוא חתום.

עם הנתונים המופיעים ע'"ג טופס 161 נדרש העובד לפנות ולמלא לטופס 161 א' , טופס אשר עם הגשתו מודיע העובד לשלטונות מס הכנסה על סיום עבודתו אצל המעסיק ועל כוונותיו ורצונו כיצד לנהוג בכספי הפיצויים והמענקים שזה עתה עברו או יעברו לרשותו .

האפשרויות העומדות לפניו הן:

 

1. להתחשבן ולקבל את כל הכספים העומדים לזכותו -ישלם את המס הנדרש ויקבל לידיו את מלוא כספי הפיצויים ומענק הפרישה נטו לאחר תשלום המס (במקרה זה קיימת אפשרות של פריסת מס המקלה לעיתים על תזרים התשלומים).

2. להתחשבן על חלק מכספי הפיצויים ואת היתרה לבקש ולקבל כקצבה חייבת במס (ברוב המקרים נמוך יותר).

3. לא לקבל את כספי הפיצויים כסכום חד פעמי אלא כקצבה /פנסיה המתקבלת לכל החיים.

4. בעת שהפרישה מתבצעת לאחר גיל 62 אשה ,67 גבר יש למלא טופס 161 ד' שאסביר אודותיו במקום אחר.

 

על גבי טופס 161 א חותם העובד בלבד.

טופס 161 בצרוף טופס 161 א' יוגש לשלטונות מס הכנסה ולאחר בדיקה ואימות נתונים תתקבל הנחיה לכל אחד מהגורמים המשלמים , מעסיק , קרן פנסיה, קופת גמל , חברת ביטוח איזה סכום לשלם לעובד , האם לנכות מס הכנסה ובאיזה שיעור .

הנחייה זו ממס הכנסה תוגש לכל הגורמים המשלמים ע'מ להוציא אל הפועל את רצונו ובקשתו של העובד כפי שבאו לידי ביטוי בטופס 161 א'

הערה: כאשר הגורם המשלם הוא משרד ממשלתי , האשורים מגיעים אליהם ישירות.

 

לחברות הביטוח, לקרן הפנסיה ואחרים טפסים מובנים לבקשת משיכת כספים, מומלץ להיצמד להנחיות שלהם, להציג מסמכים נוספים נדרשים ובכך לקצר את זמן ההמתנה לקבלת הכסף.

התהליך שתואר מורכב מאד ונוגע להחלטות שלהן השלכות לעתיד לרוב ללא אפשרות חרטה, לכן ממליץ מאד להיעזר ולהתייעץ באיש מקצוע, מתכנן פרישה, מתכנן פיננסי מוסמך.   
 

שינוי בהפקדות חודשיות לביטוח פנסיוני מעסיק ועובד

 

בתאריך 23/5/2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק.

הצו הינו תוצאה של הסכם קיבוצי אשר נחתם בין הסתדרות העובדים לבין ארגוני המעסיקים. ההגדלה בשיעור הפקדות כוללת את חלק המעסיק וחלק העובד גם יחד. המעסיק יגדיל את חלקו לתגמולים עד 6.5% מהשכר המבוטח לרבות כיסוי המבטיח 75% מהשכר המבוטח לאבדן כשר עבודה. אם במסגרת 6.5% לא ניתן להבטיח כיסוי זה יעלה המעסיק את ההפקדה מעבר ל% 6.5 במקביל תעלה גם ההפקדה של העובד ותעמוד על 6% מהשכר ( עליה של % 0.5 ) כל האמור לעיל יתרחש ב 2 פעימות. הפעימה הראשונה בשכר חודש יולי 2016 , שכר המשולם לעובד בחודש אוגוסט והפעימה ה 2 תתרחש בינואר 2017 (שכר ינואר המשולם בפברואר 2017) הנ'ל מתייחס לתוכניות פנסיה, פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל. החל משכר חודש יולי 16 יעמדו תגמולי העובד על 5.75% ותגמולי המעסיק על 6.25 ופיצויים על חשבון המעסיק 6% בפעימה השנייה תגמולי העובד יעמדו על % 6 תגמולי המעסיק על % 6.5 ופיצויים על חשבון המעסיק % 6 סה'כ % 18.5 מהשכר המבוטח. חשוב לציין כי גם אם הפקיד המעסיק % 8.33 עובר לתיקון יהיה מחויב להגדלות הנ'ל כך שיגיע להפקדה של 20.83% לקרן הפנסיה בסוף המהלך.

לגבי יישום שינויים אלה מתייחסת כל חברת ביטוח בצורה שונה ככל הנראה לא נאמרה המילה האחרונה בנושא.

חודש יולי 2016 ייזכר כחודש השינויים בעולם העבודה:

 

עולה שכר המינימום ויעמוד על 4825 שקלים עולים שיעורי ההפקדה באחוזים לתוכניות הפנסיוניות (פירוט יתר לעיל) גדלו ימי הזכאות לחופשה שנתית לעובדים עם וותק נמוך

(1-4 שנים).

 

 

שיעורי קצבת הזקנה (מעודכן ל 1.1.2021) המשולמת ע'י המוסד לביטוח לאומי

 

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד היא 1558 שקל , לזוג 2342 שקל.
סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, ליחיד 1616 שקל, לזוג 2340 שקל.
אם שני בני הזוג , כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.
על הסכומים הנ'ל מתוספות תוספות תוספת ותק תוספת דחיית קצבה תוספת בעד בן זוג, ילד.
התוספת עבור ילד 493 שקל התוספת עבור בן/ בת זוג 784 שקל.

 

תיקון 190

 

בחודש מאי 2012 חוקק תיקון לפקודת מס הכנסה, תיקון 190.

התיקון מתייחס ברובו אל עולם העבודה ,אל כספים שבידי עובדים הפורשים מעבודה או לקראת פרישה.

התיקון מגדיל את שיעור הפטור על הקצבה בעת פרישה, מאפשר ביצוע היוון קצבה פטור ממס בשיעור גדול יותר אך בכפוף לנוסחת השילוב.

לאחר התיקון ניתן להשאיר כספי פיצויים בקופת גמל כשהם נזילים. מוטבים יכולים להשאיר כספי עמית שנפטר מבלי שיחויבו במס הכנסה–פתרון לחשיבה בנושא העברת כספים מדור לדור.

התיקון מאפשר לקבל פנסיה נטו גבוהה יותר בגלל השינוי בשיעורי המס "הקצבה המוכרת" קבלה משמעות רחבה ומאפשרת גמישות רבה בניהול הכספים.

כל מי המצוי בשלב לקראת פרישה מעבודה או בתהליך עצמו יעשה לעצמו רק טוב אם ילך להתייעץ לפני קבלת החלטות.

מהלכים רבים הינם חד כיוונים מול שלטונות המס, כלומר אם בחרת במסלול מסוים בין אם במודע ובין אם לא, אין חרטה, אין אפשרות לשנות,

אין אפשרות לתקן ולעיתים המשמעות היא סכומי כסף גדולים ביותר.

 

הר הכסף

 

"הר הכסף" הינו ממשק אינטרנטי אותו הקים משרד האוצר מתוך כוונה לסייע לאזרחים לעקוב לאתר ולמצוא חשבונות בנק ישנים שנפתחו לפני זמן בנסיבות כאלה ואחרות ונשכחו בגלל חוסר פעילות או בגלל כול סיבה אחרת וכן פוליסות ותכניות ביטוח לרבות תכניות וחשבונות  של קרובי משפחה שהלכו לעולמם זה מכבר.

מסלקה פנסיונית


המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני.

באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו.

 

המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים.

 

המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.


 

 

פנסיית חובה לעצמאיים

 

בשנת 2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה לפנסיית חובה המחייב כל שכיר בישראל לחסוך לפנסיה. חוק זה לא חל עד כה על אוכלוסיית העצמאיים המהווה כ-12% מכוח העבודה במשק, דבר אשר יצר פער משמעותי בשיעור ההפרשות לפנסיה בין שתי האוכלוסיות.
החל מינואר 2017 גם עצמאיים יחויבו לחסוך לפנסיה במטרה להבטיח את הכנסתם בגיל פרישה.
מי חייב לחסוך לפנסיה לפי החוק?
כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל  60, שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה. אולם, מי שהיה ב-1/1/2017 בן 55 ומעלה, פטור מחובת ההפקדה.
מה סכום ההפקדה החודשי לפנסיה?
עבור הכנסה בגובה של עד מחצית הכר הממוצע במשק (עד 4,732 ש"ח נכון לשנת 2016), יש להפקיד 4.45% מההכנסה החייבת.
עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק (9673 ש"ח נכון לשנת 2017), יש להפקיד 12.55% מההכנסה החייבת.
עבור הכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיה.

מה הן עיקרי ההטבות לעצמאים לפי החוק החדש?

1. הפחתת דמי הביטוח הלאומי מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ועליית דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.
2. הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5% עד תקרה של 208,800 ₪.
ובלבד שלא מקבל הטבה נוספת בגין הפקדה לביטוח לאבדן כשר עבודה.
3. עצמאים שסגרו את העסק שלהם או שהפסיקו לעבוד במשלח ידם באופן מוחלט (לא הפסקות פעילות זמניות במהלך השנה), יוכלו למשוך ללא מס שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או סכום המקביל לשלושה חודשי שכר מינימום, לפי הגבוה מבין השניים.
4. במידה ועצמאי יבחר להפקיד אחוז גבוה יותר מזה שקבעה המדינה (מעל 804.44 ₪ נכון לשנת 2016), הוא יוכל למשוך את הסכום פטור ממס במידה והוא נאלץ לסגור את העסק (למשל פשיטת רגל).

 

מה יקרה למי שלא יפקיד פנסיה?

חיסכון פנסיוני מעניק הטבות מס לחוסכים. עצמאי שלא יפקיד לפנסיה במסגרת פנסיית החובה, עלול להיקנס ב-500 ש"ח ולאבד הוצאה מוכרת למס בגובה פעמיים מהסכום אותו נדרש להפקיד. לדוגמא, עצמאי שנדרש להפקיד 11,352 ש"ח  במהלך השנה ולא עמד בדרישות החוק, עלול לאבד הוצאה מוכרת בגובה 22,704 ש"ח.

 
 

 

 

תקרות המס להפקדות סוציאליות בשנת המס 2021

 

מידע על תקרת ההפקדות לקרן השתלמות וקופת הגמל לעצמאים ולשכירים לשנת 2021. //לקריאה לחץ כאן
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

אופק זהב

 

אופק זהב - מרכז ידע והכשרה להגנה סיעודית   //קרא עוד

 

 

איגוד המתכננים הפיננסים בישראל

 

אגוד המתכננים הפיננסים בישראל  //קרא עוד

 

funder

 

פורטל קרנות נאמנות  //קרא עוד

 

כל זכות

 

אתר "כל זכות"   //קרא עוד

 

 

 

הבורסה לניירות ערך

 

אתר הבורסה לניירות ערך  //קרא עוד

 

ביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי   //קרא עוד

 

מסלקה פנסיונית

 

מסלקה פנסיונית   //קרא עוד

 

משרד האוצר

 

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון  //קרא עוד

משרד האוצר - ביטוח סיעודי  //קרא עוד

משרד האוצר - אתר ביטוח נט  //קרא עוד

משרד האוצר - אתר גמל נט  //קרא עוד

משרד האוצר - אתר פנסיה נט //קרא עוד

משרד האוצר - אתר הר הכסף //קרא עוד

 

כל המידע שבאתר זה הינו לידע כללי בלבד,
אינו מהווה יעוץ או תחליף לקבלת ייעוץ,
אינו מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע למהלך, מכול סוג שהוא.
  כל הזכויות שמורות למאיר ברנר 2016

פייסבוק  בקרו בדף הפייסבוק שלי 
נייד: 050-5240154
פקס: 04-8708840
אימייל:brennerm@netvision.net.il

הפעל נגישות

בניית אתרים

מאיר ברנר - מתכנן פרישה ומתכנן פיננסי

 

אתה לקראת פרישה ? פנסיה?
מעוניין לתכנן את עתידך הפיננסי?
אשמח להוסיף ולעזור
שלח בבקשה פרטים וניצור קשר בהקדם.