תפריט ראשי
 
לעמוד קודם>

מסלולי השקעה בקופות גמל

 

 

בתוקף סמכותילפי סעיפים16,35ו-39(ב)(1) לחוקהפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן–חוק הפיקוח על קופות גמל), ולפיסעיפים2(ב) ו-42לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א-1981(להלן–חוק הפיקוח על הביטוח), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן: ...

 

למאמר המלא

 

 

6

 

 

צרו קשר לקביעת פגישת היכרות!

הפרטים נשלחו בהצלחה

צוות המשרד יחזור אליכם בהקדם

הפעל נגישות