תפריט ראשי
 

תכנון פיננסי

 

 

תכנון פנסיה

המילה פנסיה מוגדרת במלון אבן שושן : "פנסיה-קצבה, שכר קבוע המשתלם ע'י הממשלה או ע'י מוסד לעובד ותיק שפרש לאחר שהגיע לגיל זקנה או לאחר שאבד את כושרו לעבודה".

לכאורה הגדרה פשוטה המובנת לכול, אך בבואנו לדון ולהתייחס בכל מילה המופיעה בהגדרה זו וכאשר מילה זו מתייחסת אלינו באופן אישי אין זה פשוט כלל וכלל.

 

והנה מספר שאלות פשוטות הנוגעות לפנסיה:

 

 • מה גובהו של אותו שכר קבוע המשתלם (פנסיה)?
 • האם ישולם בכול מקרה?
 • מתי הוא יתחיל להשתלם?
 • לאורך כמה זמן ישתלם?

 

 

 • מהו גיל זקנה?
 • האם גיל הזקנה זהה לנשים ולגברים?
 • מי הוא עובד ותיק?
 • מה הכוונה באמירה "אבד את כושר עבודתו"?

 

 

 • האם הפנסיה חייבת במס הכנסה?
 • האם כשמקבלים פנסיה משלמים ביטוח לאומי?
 • האם כשמקבלים פנסיה מקבלים גם קצבת ביטוח לאומי?

 

 השאלות הנ'ל ועוד רבות אחרות, פשוטות, התשובות להן מורכבות ולעיתים מורכבות ביותר.
לכן חשיבות עליונה להכיר, להבין ולדעת את המשמעויות המעשיות הנובעים מהתנאים הרלוונטים לך ולמשפחתך.

 

 

 

 

תכנון פיננסי

 

צמד המילים "תכנון פיננסי" שגור בפי כל, מופיע במקומות רבים מאוד ובהקשרים רבים ביותר במיוחד, מן הסתם, בעולם הפיננסי וכול העולמות המשיקים לו.

עולם הבנקאות, עולם הביטוח –חברות, סוכנים, עולם החשבונאות ועוד.

 

האם קיים הבדל בכוונה ובמשמעות הביטוי "תכנון פיננסי" בין העולמות השונים? יש ויש!!!

 

"מתכנן הפיננסי" הינו מקצוע, המתהווה ב-3 עשורים האחרונות במדינות העולם המערבי הנאור, ארה'ב, אנגליה, אוסטרליה, ניוזילנד ותופס תאוצה בעולם כולו.

 

מתכנן פיננסי הינו מקצוע העומד בפני עצמו ככל המקצועות החופשיים FINANCIAL PLANNER ועיקר תפקידו בסיוע ליצירת אסטרטגיה העוזרת לתא המשפחתי להשיג ולהגיע ליעדי חייהם כפי שהם הציבו לעצמם וזאת באמצעות ניהול נכון ויעיל של ענייניהם הכספיים.

 

מאיר ברנר, כמתכנן פיננסי מוסמך, מומחה ליצירת תזרים מזומנים המתייחס לכול אירועי החיים הצפויים, בין אם בהתכנות נמוכה ובין אם בהתכנות גבוהה,
הנותן מענה כספי לכל בעיה ו/או אירוע הדורש התמודדות כספית.

 

 

תכנון פיננסי

 

תכנון פיננסי מקיף

 

מהו תכנון פיננסי

 

תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד. תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות ההגנות המתאימות. התכנית הרחבה אותה בונה המתכנן הפיננסי יחד עם לקוחותיו כוללת מספר שלבים ומורכבת, בין היתר, מהרכיבים הבאים:

 

תכנון וניהול הנכסים - הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. תכנון הנכסים מתייחס לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצה עבורם את המשאבים הדרושים מבעוד מועד.

 

ניהול סיכונים – מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם.

 

תכנון הפרישה - התאמת ההכנסה העתידית של המשפחה ביום שלאחר הפרישה לרמת החיים אליה התרגלה טרם היציאה לפרישה, במקביל לבחינת שיקולי המיסוי הרלוונטיים לאירוע זה.

 

תכנוני מס - מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי הנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים, לרבות תכנון ירושה והעברת עושר בין- דורית, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.

 

ניהול תזרימי מזומנים - ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים, נבנית תכנית תזרים המזומנים האינדיבידואלית לכל לקוח.

 

 

 

מטרת התכנון הפיננסי

 

הגעה ליעדי החיים - כל אדם מעוניין לדעת שיהיו בידיו המשאבים להשיג את המטרות שהוא הציב לעצמו במהלך החיים. אך לעיתים ואף רוב הפעמים איננו יודעים כיצד לתעדף את אותם מטרות ובוודאי שלא לתמחר אותם. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל אחת ממטרות אלו.

 

פרישה בכבוד - התארכות תוחלת החיים בעולם כולו ובישראל בפרט מביאה עימה אתגרים רבים העומדים בפני בני הזוג, מעבר מעבודה לפרישה, צמצום משמעותי עד איפוס פערי ההכנסות ורמת החיים שהורגלו אליהם בני הבית בתקופת העבודה גם בתקופת הפרישה וכמובן השארת רזרבות הוניות מספקות להכנסה רציפה והעברת עושר בין דורית.

 

בטחון כלכלי - ניהול סיכונים המחשב את כל המשתנים בהם פועל התא המשפחתי תוך הפחתת מרכיבי אי- הוודאות לגבי העתיד. ניהול הסיכונים מכיל בתוכו מספר תחומי פעילות עיקריים - הגנות פיננסיות על צבירת הנכסים, הגנות על הכנסות המשפחה וכן הגנות על קטסטרופות בריאותיות או פגיעה מהותית ברכוש המשפחה.

 

ניהול תזרימי המזומנים - הבנה של תזרים המזומנים העתידי ותכנונו בצורה נכונה, באמצעות הקטנת העלויות מצד אחד והקצאת הנכסים הכוללת מצד השני. קביעת מטרות ברורות תוך ייעוד כספים ומוצרים ספציפים יספקו לתא המשפחתי זרם ודאי ורב יותר של כספים פנויים.

שלבי עבודת המתכנן

 

תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך מתמשך המתעדכן ומותאם באופן שוטף בהתאם לשינויים במשק הבית, ברגולציה הרלוונטית, במוצרים הנכנסים לשוק ובחידושים טכנולוגיים.

תהליך מתמשך זה מורכב מסדרה של פעולות מחזוריות:

 

הגדרת מטרות ויעדים: שלב מהותי בתהליך התכנון הפיננסי הינו הגדרת המטרות לתכנית כולה או לתהליך ספציפי, ולמעשה הן מאפשרות ללקוח וכן למתכנן לבצע תיאום ציפיות מלא והגדרה מלאה של אופי הפעילות, היקפה ומפרט שירותים מדויק המותאם לצרכי הלקוח וליכולתו הכלכלית.

 

איסוף מידע אישי וכלכלי: כדי לאפשר למתכנן להתאים עבור הלקוח את התכנית האופטימאלית עבורו, עליו להכיר לעומק את התא המשפחתי והחברים בו, מטרותיו הכלכליות וכן את שאיפותיו וחלומותיו. בנוסף, על המתכנן לאסוף את כל המידע הפיננסי והכלכלי מכל המקורות האפשריים על מנת לקבל תמונה מלאה ככל האפשר על המציאות הכלכלית בה מצוי משק הבית.

 

ניתוח המידע: הנתונים שנאספו מנותבים לתוך מערכות מידע חדשניות וייחודיות לחברה ועוברים לבחינתו של המתכנן הפיננסי האישי. תהליך הניתוח יבחן את הפערים הקיימים שבין הצרכים, הרצונות והשאיפות של משק הבית לבין העתיד הכלכלי כפי שמשתקף מנתוני האמת. כמו כן, תיבדק התאמת המוצרים הקיימים לצרכים שתוארו, פערים ברמות הסיכון בכל הרבדים, עלויות ניהול הנכסים ואלטרנטיבות המיסוי הקיימות.

 

הצגת התכנית: תכנית זו טומנת בחובה את כל הידע, המסקנות וההמלצות הרלוונטיות למשק הבית ומהווה בסיס להמשך פעילות התכנון הפיננסי. נתוני המחקר יוצגו תמיד בצורה הברורה ביותר, מתוך הבנה שתפקידו של המידע הרב והמורכב שבתכנית הוא לסייע למשק הבית בתהליך קבלת ההחלטות.

 

יישום התכנית: תכנית פעולה אופרטיבית העולה מניתוח הפערים שנוצרו מההמלצות והמסקנות. מרכיביה השונים של תכנית זו נחוצים להשגת מבנה אופטימאלי של תיק הלקוח והפיכתו לכזה היכול להגשים את כל המטרות שהוגדרו בתחילת התהליך.

 

ליווי, בקרה ומעקב: תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא לוודא שבכל נקודת זמן, מרגע יישום התכנית, נמצא משק הבית במסלול הנכון בדרך להגשים את יעדיו ומטרותיו. מפאת המורכבות הרבה בחיי המשפחה היומיומיים, קשה עד בלתי אפשרי לעקוב במקביל אחר ביצועה של התכנית הפיננסית, למדוד, לאתר ולתקן סטייה כזו או אחרת מהמתווה. בדיוק בשביל זה אנו משתמשים במערכות התוכנה מהמתקדמות שיש היום בישראל שתפקידן להתריע כי מתווה התוכנית אינו חורג מהמתוכנן.

 

 

תועלות ללקוח

 

עבודה עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תכניס אתכם למסלול נכון לקראת עצמאות כלכלית והשגת יעדי החיים. קיימים ערכים רבים נוספים בעבודה עם מתכנן פיננסי:

 

- קבלת תמונה מלאה ומעודכנת של הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים של משק הבית בפורטל החברה.

 

- ניהול מרכזי של כלל הנכסים וההתחייבויות של משק הבית וידיעה שכל מוצרי ההשקעה, הביטוח, החיסכון והמימון המשרתים את המשפחה מטופלים בצורה הטובה ביותר.

 

- הפחתה משמעותית של עלויות הניהול עבור המוצרים השונים בהם מנוהלים נכסי המשפחה.

 

- עדכון רציף של תיק הלקוח בהתאם לשינויים במוצרים, ברגולציה ובתנאי השוק.

 

- העברת אחריות הניהול הפיננסי השוטף של משק הבית לגוף מקצועי הפועל ללא ניגודי אינטרסים לטובת לקוחותיו.

 

- עבודה עם מנהל כספים משפחתי, אובייקטיבי לחלוטין, הנאמן רק למשק הבית.

 

- חשיפה לפתרונות ושירותים קיימים בעולם הרחב וניתוק התלות בשוק ההון בכלל, והישראלי בפרט.

 

- שיתוף פעולה עם נותני שירות קיימים כגון רואה חשבון, עו"ד, מנהל השקעות ומומחה לנדל"ן לצורך תיאום ופיקוח על הפעילות המורכבת של ניהולו הכלכלי של משק הבית.

 

 

 

צרו קשר לקביעת פגישת היכרות!

הפרטים נשלחו בהצלחה

צוות המשרד יחזור אליכם בהקדם

הפעל נגישות