תפריט ראשי
 

הפעולות הנדרשות עם פרישה ממקום עבודה

 

 

ניתוק מערכת יחסי מעסיק –עובד דורש הודעת המעסיק לשלטונות מס הכנסה על גבי טופס טופס 161.

 

טופס 161 הינו טופס בו מודיע המעסיק לשלטונות מס הכנסה על סיום עבודתו של העובד ועל כספי הפיצויים ומענקי הפרישה אותם קיבל או צפוי לקבל.

מענק כספי בגין סיום העבודה כולל פיצויי פיטורין ומענקים מיוחדים , מענק דמי מחלה.

בטופס 161 מצוינים פרטים אישיים של העובד, תאריך תחילת העבודה ותאריך סיומה.

טופס 161 כולל את השכר האחרון לפני הפרישה ושכר לפיו מחושבים כספי הפיצויים.

 

עוד מפורטים כל הגורמים המשלמים את כספי הפרישה אם בדרך של קצבה בדרך כלל ע'י קרן פנסיה או פוליסה בחברת ביטוח או במזומן ע'י המעסיק או באמצעות קופת פיצויים השייכת למעסיק.

 

כל הסכומים מסתכמים לסה'כ כספי הפיצויים העומדים לרשותו של העובד .

המעסיק חותם במקום המיועד ע'ג טופס 161 זה ומאשר בצורה זו את נכונות הנתונים.

 

חשוב לציין כי חובה על המעסיק להפיק טופס 161 עם סיום עבודתו של העובד ולמסור לו כשהוא חתום.

עם הנתונים המופיעים ע'"ג טופס 161 נדרש העובד לפנות ולמלא לטופס 161 א' , טופס אשר עם הגשתו מודיע העובד לשלטונות מס הכנסה על סיום עבודתו אצל המעסיק ועל כוונותיו ורצונו כיצד לנהוג בכספי הפיצויים והמענקים שזה עתה עברו או יעברו לרשותו .


 

 

 

האפשרויות העומדות לפניו הן

 

1. להתחשבן ולקבל את כל הכספים העומדים לזכותו -ישלם את המס הנדרש ויקבל לידיו את מלוא כספי הפיצויים ומענק הפרישה נטו לאחר תשלום המס (במקרה זה קיימת אפשרות של פריסת מס המקלה לעיתים על תזרים התשלומים).

2. להתחשבן על חלק מכספי הפיצויים ואת היתרה לבקש ולקבל כקצבה חייבת במס (ברוב המקרים נמוך יותר).

3. לא לקבל את כספי הפיצויים כסכום חד פעמי אלא כקצבה /פנסיה המתקבלת לכל החיים.

4. בעת שהפרישה מתבצעת לאחר גיל 62 אשה ,67 גבר יש למלא טופס 161 ד' שאסביר אודותיו במקום אחר.

 

על גבי טופס 161 א חותם העובד בלבד.

טופס 161 בצרוף טופס 161 א' יוגש לשלטונות מס הכנסה ולאחר בדיקה ואימות נתונים תתקבל הנחיה לכל אחד מהגורמים המשלמים , מעסיק , קרן פנסיה, קופת גמל , חברת ביטוח איזה סכום לשלם לעובד , האם לנכות מס הכנסה ובאיזה שיעור .

הנחייה זו ממס הכנסה תוגש לכל הגורמים המשלמים ע'מ להוציא אל הפועל את רצונו ובקשתו של העובד כפי שבאו לידי ביטוי בטופס 161 א'

הערה: כאשר הגורם המשלם הוא משרד ממשלתי , האשורים מגיעים אליהם ישירות.

 

לחברות הביטוח, לקרן הפנסיה ואחרים טפסים מובנים לבקשת משיכת כספים, מומלץ להיצמד להנחיות שלהם, להציג מסמכים נוספים נדרשים ובכך לקצר את זמן ההמתנה לקבלת הכסף.

התהליך שתואר מורכב מאד ונוגע להחלטות שלהן השלכות לעתיד לרוב ללא אפשרות חרטה, לכן ממליץ מאד להיעזר ולהתייעץ באיש מקצוע, מתכנן פרישה, מתכנן פיננסי מוסמך.  

 

 

 

שינוי בהפקדות חודשיות לביטוח פנסיוני מעסיק ועובד

 

בתאריך 23/5/2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק.

הצו הינו תוצאה של הסכם קיבוצי אשר נחתם בין הסתדרות העובדים לבין ארגוני המעסיקים. ההגדלה בשיעור הפקדות כוללת את חלק המעסיק וחלק העובד גם יחד. המעסיק יגדיל את חלקו לתגמולים עד 6.5% מהשכר המבוטח לרבות כיסוי המבטיח 75% מהשכר המבוטח לאבדן כשר עבודה. אם במסגרת 6.5% לא ניתן להבטיח כיסוי זה יעלה המעסיק את ההפקדה מעבר ל% 6.5 במקביל תעלה גם ההפקדה של העובד ותעמוד על 6% מהשכר ( עליה של % 0.5 ) כל האמור לעיל יתרחש ב 2 פעימות. הפעימה הראשונה בשכר חודש יולי 2016 , שכר המשולם לעובד בחודש אוגוסט והפעימה ה 2 תתרחש בינואר 2017 (שכר ינואר המשולם בפברואר 2017) הנ'ל מתייחס לתוכניות פנסיה, פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל. החל משכר חודש יולי 16 יעמדו תגמולי העובד על 5.75% ותגמולי המעסיק על 6.25 ופיצויים על חשבון המעסיק 6% בפעימה השנייה תגמולי העובד יעמדו על % 6 תגמולי המעסיק על % 6.5 ופיצויים על חשבון המעסיק % 6 סה'כ % 18.5 מהשכר המבוטח. חשוב לציין כי גם אם הפקיד המעסיק % 8.33 עובר לתיקון יהיה מחויב להגדלות הנ'ל כך שיגיע להפקדה של 20.83% לקרן הפנסיה בסוף המהלך.

לגבי יישום שינויים אלה מתייחסת כל חברת ביטוח בצורה שונה ככל הנראה לא נאמרה המילה האחרונה בנושא.


 

 

 

חודש יולי 2016 ייזכר כחודש השינויים בעולם העבודה:

 

עולה שכר המינימום ויעמוד על 4825 שקלים עולים שיעורי ההפקדה באחוזים לתוכניות הפנסיוניות (פירוט יתר לעיל) גדלו ימי הזכאות לחופשה שנתית לעובדים עם וותק נמוך

(1-4 שנים).

 

שיעורי קצבת הזקנה (מעודכן ל 1.1.2022) המשולמת ע'י המוסד לביטוח לאומי

 

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד היא 1558 שקל , לזוג 2342 שקל.
סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, ליחיד 1616 שקל, לזוג 2340 שקל.
אם שני בני הזוג , כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.
על הסכומים הנ'ל מתוספות תוספות תוספת ותק תוספת דחיית קצבה תוספת בעד בן זוג, ילד.
התוספת עבור ילד 493 שקל התוספת עבור בן/ בת זוג 784 שקל.

 

 

 

 

צרו קשר לקביעת פגישת היכרות!

הפרטים נשלחו בהצלחה

צוות המשרד יחזור אליכם בהקדם

הפעל נגישות